Kwiatkowski, P. “Perspektywy Rozwoju Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza”. Adam Mickiewicz University Law Review, Vol. 6, Dec. 2016, p. 1, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppuam/article/view/6952.