Gadkowski, Andrzej. “The Doctrine of Implied Powers of International Organizations in the Case Law of International Tribunals”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, vol. 6, Dec. 2016, pp. 45-59, doi:10.14746/ppuam.2016.6.03.