Koszowski, Michał. “Elektrownie Wiatrowe a Inwestycje Celu Publicznego”. Adam Mickiewicz University Law Review 1 (September 4, 2018): 203-214. Accessed July 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppuam/article/view/13503.