Gadkowski, Andrzej. “The Doctrine of Implied Powers of International Organizations in the Case Law of International Tribunals”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza 6 (December 15, 2016): 45–59. Accessed March 2, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppuam/article/view/7119.