Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 5 (2015) La société européene: les enjeux et les perspectives Abstrakt  PDF
Katarzyna Arciszewska
 
Vol 6 (2016) Jurysdykcja w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia w rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012 Abstrakt  PDF
Mateusz Wiktor Golak
 
Vol 6 (2016) Ustanie bytu prawnego spółki kapitałowej a wygaśnięcie jej długów Abstrakt  PDF
Rafał Marek
 
Vol 4 (2014) Коллективный участник: правовое положение супруга участника общества с ограниченной ответственностью в соответствии с польским законодательством Abstrakt  PDF (Русский)
Aleksandra Rytelewska
 
Vol 6 (2016) Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Francji Abstrakt  PDF
Marcin Czerwiński
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo