Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 5 (2015) Zasada humanitaryzmu w krajowych i międzynarodowych standardach prawa penitencjarnego Krzysztof Abstrakt  PDF
Krzysztof Chmielewski, Maciej Pająk
 
Vol 5 (2015) Między sacrum a profanum: relacje wolności religijnej i wolności sztuki w orzecznictwie ETPCz Abstrakt  PDF
Hanna Banaś
 
Vol 4 (2014) Is My Body My Property? Abstrakt  PDF (English)
Marta Nawrocka
 
Vol 3 (2014) The European Committee of Social Rights in the system of International Human Rights Treaty Bodies Abstrakt  PDF
Aleksander Gadkowski
 
Vol 7 (2017) Cultural Identity in the Case-Law of the Human Rights Committee Abstrakt  PDF (English)
Sylwia Stryjkowska
 
Vol 7 (2017) Linguistic Human Rights in Education Abstrakt  PDF (English)
Łukasz Szoszkiewicz
 
Vol 4 (2014) Property in some European Constitutions Abstrakt  PDF (English)
Wawrzyniec Żbikowski
 
Vol 7 (2017) Individual Communications Against Poland Before the Human Rights Committee: a Review and Tentative Conclusions Abstrakt  PDF (English)
Katarzyna Łasak
 
Vol 7 (2017) The European Union and Fundamental Rights/Human Rights: Vanguard or Villain? Abstrakt  PDF (English)
Allan Rosas
 
Vol 2 (2013) Human Rights and the role of courts in Thailand Abstrakt  PDF
Choocheewan Tamisanont
 
Vol 2 (2013) State Immunity or State Impunity? Human Rights and State Immunity Revisited in the ICJ’s Judgment on the Case of the Jurisdictional Immunities of a State Abstrakt  PDF
Olga Gerlich
 
Vol 3 (2014) Human rights and the law of human rights: a positive legal regulation of an ontic reality Abstrakt  PDF
Kalikst Nagel
 
Vol 7 (2017) The Principle of Self-Determination in the Context of Human Rights Abstrakt  PDF (English)
Tadeusz Gadkowski
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo