[1]
Lazzarato, M. 2011. Bezpieczen┬┤stwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Colectivo Situaciones. Praktyka Teoretyczna. 2, (sty. 2011), 51-63. DOI:https://doi.org/10.14746/prt.2011.2.4.