[1]
Żychliński, A. 2011. Wychowanie do niedojrzałości albo od biopolityki do psychowładzy. Praktyka Teoretyczna. 3, (sty. 2011), 151-160. DOI:https://doi.org/10.14746/prt.2011.3.5.