[1]
Moore, J. 2014. Kryzys: ekologiczny czy ekologicznie-światowy?. Praktyka Teoretyczna. 14, 4 (sty. 2014), 259-267. DOI:https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.13.