[1]
Teoretyczna, P. 2013. „Po kapitalizmie” jako kierunek i efekt walk klasowych. Praktyka Teoretyczna. 9, 3 (sty. 2013), 7–9. DOI:https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.0.