(1)
Teoretyczna, P. Krytyka Materialistyczna: Nowe podejścia. 10.14746/prt 2019, 34, 7-10.