(1)
Baron-Milian, M. . Prokreacja I Kooperacja. O Futurystycznych Postulatach Reprodukcyjnych. 10.14746/prt 2019, 34, 107-129.