(1)
Kałuża, A. Materialność Poezji: słowa I ciała Słowa I Obrazy (Ewa Partum, Andrzej Tobis, Adam Kaczanowski). 10.14746/prt 2019, 34, 131-150.