(1)
Teoretyczna, P. Wstęp. 10.14746/prt 2010, 1, 1-4.