(1)
Żychliński, A. Wychowanie Do niedojrzałości Albo Od Biopolityki Do psychowładzy. 10.14746/prt 2011, 3, 151-160.