(1)
Reyes, A. O Rzeczy-Pospolitej I nierozwia¸zanych sprzecznos’ciach. 10.14746/prt 2011, 4, 143-145.