(1)
Kozłowski, M. Foucault Czyta Marksa. Marks Czyta Foucaulta. 10.14746/prt 2011, 4, 177-184.