(1)
Kuligowski, P.; Marzec, W. Wywrotowe pojęcia W Imperiach I Poza Nimi. 10.14746/prt 2021, 39.