(1)
Bonin, H. “Prawa Wyborcze Kobiet osłabiłyby Stabilną podstawę, Na której Opiera Się rząd demokratyczny” ‒ Brytyjscy Demokratyczni antysufrażyści (1904‒1914). 10.14746/prt 2021, 39, 137-159.