(1)
Kowalewski, J. Transfiguracje Czasoprzestrzeni. Pojęcie Tabor W Rewolucji Husyckiej I Jego Implikacje Dla Filozofii Historii. 10.14746/prt 2021, 39, 161-186.