(1)
Mika, B. Postkapitalizmy Czy Kapitalizm 2.0? Pracownicy Wiedzy W Kapitalizmie Kognitywnym. 10.14746/prt 2014, 11, 51-174.