(1)
Teoretyczna, P. Bezwarunkowy dochód Podstawowy – Postulat Godny rozważenia. 10.14746/prt 2014, 12, 9-16.