(1)
Juskowiak, P. Wywłaszczająca Urbanizacja. Miejski Marksizm Wobec Problemu Akumulacji Pierwotnej. 10.14746/prt 2015, 16, 78-113.