Jansson, A. (2019). „Czysta nauka Chrystusa”: o chrześcijańskim języku w komunizmie Wilhelma Weitlinga. Praktyka Teoretyczna, 29(3), 30-48. https://doi.org/10.14746/prt.2018.3.2