Teoretyczna, P. (2019). Krytyka materialistyczna: nowe podejścia. Praktyka Teoretyczna, 34(4), 7–10. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.1