Orska, J. (2019). Materialność poiesis. Praktyka Teoretyczna, 34(4), 51‒72. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.4