Krzykawski, M. . (2019). Dlaczego nowy materializm nie jest odpowiedzią. Hypermateria, krytyka a teoria. Praktyka Teoretyczna, 34(4), 73–105. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.5