Baron-Milian, M. . (2019). Prokreacja i kooperacja. O futurystycznych postulatach reprodukcyjnych. Praktyka Teoretyczna, 34(4), 107–129. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.6