Kałuża, A. (2019). Materialność poezji: słowa i ciała/ słowa i obrazy (Ewa Partum, Andrzej Tobis, Adam Kaczanowski). Praktyka Teoretyczna, 34(4), 131–150. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.7