Koronkiewicz, M. (2019). Materialność jako opór i ochrona. Przypadek Andrzeja Sosnowskiego. Praktyka Teoretyczna, 34(4), 151–170. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.8