Kaczmarski, P. . (2019). Materializm jako intencjonalizm. O możliwości „nowomaterialistycznej” krytyki literackiej. Praktyka Teoretyczna, 34(4), 191‒235. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.10