Bryja, I. (2019). Obcy Albert Camus? Przechwycenie jako postkolonialna strategia pisania na przykładzie Sprawy Meursaulta Kamela Daouda . Praktyka Teoretyczna, 34(4), 239‒254. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.11