Teoretyczna, P. (2010). Wstęp. Praktyka Teoretyczna, 1, 1-4. https://doi.org/10.14746/prt.2010.1.1