Lemke, T. (2011). Analityka biopolityki Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia. Praktyka Teoretyczna, 2, 11–25. https://doi.org/10.14746/prt.2011.2.1