Lazzarato, M. (2011). Bezpieczen┬┤stwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Colectivo Situaciones. Praktyka Teoretyczna, 2, 51-63. https://doi.org/10.14746/prt.2011.2.4