Żychliński, A. (2011). Wychowanie do niedojrzałości albo od biopolityki do psychowładzy. Praktyka Teoretyczna, 3, 151-160. https://doi.org/10.14746/prt.2011.3.5