Müller, M., & Piekarska, A. . (2020). W poszukiwaniu Globalnego Wschodu: Myślenie między Północą a Południem. Tłum. Anna Piekarska. Praktyka Teoretyczna, 37(3), 157‒186. https://doi.org/10.14746/prt2020.3.8