Reyes, A. (2011). O Rzeczy-pospolitej i nierozwia¸zanych sprzecznos’ciach. Praktyka Teoretyczna, 4, 143-145. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.12