Kozłowski, M. (2011). Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaulta. Praktyka Teoretyczna, 4, 177-184. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.19