Marzec, W. (2011). Utopia popularna.Kilka uwag o książce Tomasza Majewskiego Dialektyczne feerie: szkoła frankfurcka i kultura popularna. Praktyka Teoretyczna, 4, 209–214. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.22