Moore, J. (2014). Kryzys: ekologiczny czy ekologicznie-światowy?. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 259–267. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.13