Kuligowski, P., & Marzec, W. (2021). Wywrotowe pojęcia w imperiach i poza nimi. Praktyka Teoretyczna, 39(1). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/28296