Śmiechowski, K. (2021). Wyobrażając sobie miejską Polskę. Rewolucja i rekonceptualizacja społeczeństwa miejskiego w Królestwie Polskim (1905‒1914). Praktyka Teoretyczna, 39(1), 95-118. https://doi.org/10.14746/prt2021.1.5