Szwabowski, O. (2013). Krytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 143–165. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.10