Bonin, H. (2021). “Prawa wyborcze kobiet osłabiłyby stabilną podstawę, na której opiera się rząd demokratyczny” ‒ brytyjscy demokratyczni antysufrażyści (1904‒1914). Praktyka Teoretyczna, 39(1), 137-159. https://doi.org/10.14746/prt2021.1.7