Kowalewski, J. (2021). Transfiguracje czasoprzestrzeni. Pojęcie Tabor w rewolucji husyckiej i jego implikacje dla filozofii historii. Praktyka Teoretyczna, 39(1), 161-186. https://doi.org/10.14746/prt2021.1.8