Marzec, W. (2010). Polityka dla miast, miasta dla polityki. O możliwości (i konieczności) radykalnej polityki miejskiej. Praktyka Teoretyczna, 1, 81–92. https://doi.org/10.14746/prt.2010.1.6