Teoretyczna, P. (2013). „Po kapitalizmie” jako kierunek i efekt walk klasowych. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 7–9. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.0