Ziotti Narita, F., & Morelock, J. (2021). Critical Social Analysis of Crisis [Krytyczna analiza społeczna kryzysu]. Praktyka Teoretyczna, 42(4), 7-37. https://doi.org/10.14746/prt2021.4.1