Szadkowski, K., & Hall, R. (2021). Czy uniwersytet stał się naddatkiem względem wymagań? Albo: czy inny uniwersytet jest możliwy?. Praktyka Teoretyczna, 42(4), 111–137. https://doi.org/10.14746/prt2021.4.5